Blaas...

INFORMATIE EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Rechten en plichten:

Voor alle arrangementen door E.F.Re Music (op maat gemaakt), dienen de afdrachten aan rechthebbende door de orkesten zelf geregeld te worden. Meestal is dat al geregeld doordat ieder orkest of diegene die het orkest inhuurt, zelf al een afdracht doet aan BUMA/Stemra/Sena.

De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. E.F.Re Music aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

Prijzen zijn exclusief administratie-, verpakkings- en verzendkosten.

Prijzen zijn gebaseerd op een bezetting van maximaal 8 a 10 blazerpartijen. Voor iedere extra partij betaalt u een klein aanvullend bedrag.

Eenmaal bestelde arrangementen kunnen niet worden teruggenomen.

Eenmaal verstrekte arrangementsopdrachten kunnen niet worden geannuleerd.

De betalingstermijn is 14 dagen netto, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verzonden en wordt het te betalen bedrag verhoogd met € 5,00. Bij elke volgende betalingsherinnering wordt dit bedrag steeds met € 5,00 verhoogd. Wordt de betalingstermijn met meer dan 2 maanden overschreden, dan wordt de incasso in handen gegeven van een incassobureau. Alle extra bijkomende kosten komen daarbij voor rekening van de klant.

Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. E.F.Re aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

Met het plaatsen van een arrangementsopdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden

Om misverstanden te voorkomen, wordt u dringend verzocht uw bestelling uitsluitend schriftelijk, middels de website of via e-mail te plaatsen, met vermelding van de gewenste partijen inclusief gewenste stemmingen en sleutels. Let op: gelieve bij de koperen blaasinstrumenten tevens de gewenste stemmingen en sleutels van de betreffende instrumenten te vermelden. Ook kunt u eventuele wensen kenbaar maken met betrekking tot het niveau van de partijen.

Prijslijst