INFORMATIE EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Rechten en plichten:
Voor alle arrangementen door E.F.Re Music (op maat gemaakt), dienen de afdrachten aan rechthebbende door de koren zelf geregeld te worden. Meestal is dat al geregeld doordat ieder koor of diegene die het koor inhuurt, zelf al een afdracht doet aan BUMA/Stemra/Sena.

De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. E.F.Re Music aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

De muziek:
De muziek wordt uitsluitend in opdracht en speciaal op de bezetting en volgens de wensen van uw koor gearrangeerd. Dit houdt in dat u nooit een standaardwerk voor een standaardbezetting zingt, uw arrangement is altijd uniek. U hoeft bij een besteld muziekstuk dus nooit partijen om te zetten of aan te passen. Hierdoor wordt u verzocht bij uw bestelling een lijst toe te voegen met vermelding van de gewenste
koorstemmen.

Niet in de catalogus?
Nummers die niet in de catalogus opgenomen zijn, kunnen op aanvraag worden gearrangeerd, waarbij uiteraard een langere levertijd geldt (afhankelijk van de drukte). Hiervoor dient u een cd-opname aan te leveren. Hierbij geldt een hogere prijs per arrangement (zie prijslijst).
Ook is het mogelijk om een opname op mp3-formaat aan te leveren. Omdat E.F.Re bij aanlevering van een mp3 extra kosten moet maken (branden) ligt de prijs daarvan iets hoger.
Let op: wanneer u een gecoverde opname aanlevert, dient u daarnaast tevens de versie van de originele artiest aan te leveren.

Piano- gitaar en slagwerkpartijen:
Omdat bij de meeste (gospel)koren de slagwerkers graag zelf een partij improviseren, zijn de slagwerkpartijen niet standaard bijgeleverd. Op verzoek en tegen een meerprijs zijn deze echter wel te leveren.

Directiepartituur:
Indien gewenst, kan tegen een meerprijs tevens een directiepartituur bijgeleverd worden.

Hoe ging dat nummer ook alweer?
Om uw geheugen weer even op te frissen, is er van de meeste werken een zichtpartij beschikbaar, welke op uw verzoek wordt toegezonden.

De moeilijkheidsgraad:
De ene koor zingt graag een pittig stukje muziek waar de koorleden flink de kiezen in kunnen zetten, terwijl de andere koor liever werken zingt die na één repetitie uitgevoerd kunnen worden. Informeert u daarom vrijblijvend naar de moeilijkheidsgraad van de stukken, zodat uw bestelling tot optimale tevredenheid leidt. Eventuele wensen met betrekking tot het niveau van de verschillende partijen kunt u bij de bestelling kenbaar maken.

Uitprinten van de partijen:
De losse partijen kunnen staand of liggend (landscape) worden uitgeprint. U kunt bij uw bestelling uw voorkeur aangeven.

Opnames:
Werken welke zijn aangegeven met een mp3's zijn te beluisteren op de website www.efre.nl

Belangrijk: De demo dient als indicatie van het aan te schaffen werk. De componist / arrangeur is zelf verantwoordelijk voor auteursrechtelijke zaken evenals uzelf. U dient indien noodzakelijk de afdracht van rechtsgelden zelf te regelen, als individu, koor etc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitvoeringsrecht of kopierecht. Voor uitgebreide informatie over auteursrecht, bezoek de site http://www.auteursrecht.nl/ . E.F.ReWeb is als tussenpersoon niet aansprakelijk voor auteursrechten afdracht.

* Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. E.F.Re aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

* Prijzen zijn exclusief administratie-, verpakkings- en verzendkosten.

* Prijzen zijn gebaseerd op een bezetting van maximaal 4 koorpartijen. Voor iedere extra partij betaalt u een klein aanvullend bedrag.

* De betalingstermijn is 7 dagen netto, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verzonden en wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5,00. Bij elke volgende betalingsherinnering wordt dit bedrag steeds met 5,00 verhoogd. Wordt de betalingstermijn met meer dan 2 maanden overschreden, dan wordt de incasso in handen gegeven van een incassobureau. Alle extra bijkomende kosten komen daarbij voor rekening van de klant.

* Met het plaatsen van een arrangementsopdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden

Om misverstanden te voorkomen, wordt u dringend verzocht uw bestelling uitsluitend schriftelijk, middels de website of via e-mail te plaatsen, met vermelding van de gewenste partijen inclusief gewenste sleutels. Let op: Ook kunt u eventuele wensen kenbaar maken met betrekking tot het niveau van de partijen.

Muziek bestellen
Wij kunnen het snelst werken als u uw bestelling e-mailt of onze bestelformulier gebruikt. Gebruik de telefoon als het even kan uitsluitend voor zaken die niet via email of website kunnen. Vergeet bij uw bestelling niet belangrijke gegevens als componist, arrangeur, titel, bezetting, enz. op te geven. Ook willen wij graag weten hoeveel partituren, koorpartituren u wilt en tot slot: vergeet niet uw naam en adres op te geven.

De factuur / betaling
Vermeld bij betaling altijd uw Relatienummer en Factuurnummer. U voorkomt hiermee dat uw betaling in een doolhof terecht komt. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst betaald te zijn; bij te late betaling komen eventuele kortingen en/of speciale prijzen te vervallen. Indien wij u een betalingsverzoek moeten sturen, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Diegene die de muziek bestelt, blijft verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

Minimum afname
De minimum afname (van de kleinere koorwerken en sommige bundels) is gelijk het aantal leden van uw koor met een minimum van 20 exemplaren; u dient voor elke zanger en/of zangeres een exemplaar te kopen.

Legale fotokopie
Als een werk uitverkocht is en niet meer herdrukt wordt, dan leveren wij u, als het een eigen uitgave is, uit service-overwegingen een legale kopie. Een kopie maken lijkt goedkoop, maar het kost meer tijd dan een werk uit het magazijn pakken. Vandaar dat een kopie dikwijls hetzelfde geprijsd is als een gedrukte uitgave.

Illegale fotokopie
In de meeste gevallen is het niet toegestaan kopieën van bladmuziek te maken. Evenals boeken, cds, software enz. is ook voor bladmuziek de auteurswet van toepassing.
De auteursrechtenorganisaties kunnen u informeren over wat wel en niet mag.
Met het plaatsen van een bestelling en het accepteren van een zending geeft u aan geen illegale fotokopieën te zullen maken.

Fotokopiëren
Dat het strafbaar is - zowel in Nederland als in België - weten de meeste mensen wel, maar het is zo ontzettend gemakkelijk en snel gedaan. Toch niet doen, want op termijn schaadt u zich zelf. Als u met kopiëren doorgaat dan stoppen tekstschijvers, componisten en uitgevers met hun werk. Als uitgevers niet voldoende verdienen om te investeren in nieuwe uitgaven dan stoppen ze met uitgeven. De uitgevers horen nogal eens: heeft u niet iets nieuws??

Muziek duur?
Er zijn dure en goedkope werken, maar wat denkt u dat andere hobbies kosten: sporten, verzameling aanleggen, reizen, een avondje naar een concert of musical. En zo kunt u er zelf ook nog wel een paar bedenken. Het verschil met muziek maken is dat u het tennisracket niet zo eenvoudig kunt namaken en dat u ook niet gratis op vakantie kunt. Elke hobby kost geld en de bladmuziek is, net als spijkers bij de timmerman, noodzaak.

Prijzen
De prijzen van onze eigen uitgaven vindt u in de prijslijst.

Korting
De prijzen zijn gebaseerd op een afname van ca 25/30 exemplaren per titel en bij grotere bestellingen is op aanvraag soms een korting mogelijk.

Voorwaarden
Als u muziek bij ons bestelt, dan verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die in bovenstaande tekst zijn opgenomen.

Prijslijst      /    Bestelformulier    /    Kassa